Wyniki portfeli inwestycyjnych. Maj 2021

graph, growth, progress

     Mijający miesiąc był niesamowicie udany dla naszej warszawskiej giełdy. Na tle szerokiego rynku, a szczególnie na tle innych krajów rozwijających się, GPW osiągnęła bardzo wysoką stopę zwrotu. Powiedzenie „Sell in May and go away” tym razem nie znalazło potwierdzenia. I nie chodzi tutaj o pojedyncze spółki, albo nawet indeks. Cały rynek (WIG) urósł ponad 9%! Na innych rynkach nie było już tak ciekawie. Poza tym obserwowaliśmy dalsze spadki cen walut w stosunku do naszego złotego (co niestety ma swoje reperkusje dla moich portfeli, gdzie inwestuje globalnie) oraz umacnianie się metali szlachetnych, które dają coraz więcej sygnałów, że niedługo mogą spoglądać w stronę swoich szczytów. W takim właśnie otoczeniu prezentuję wyniki trzech moich portfeli.

PORTFEL DZIECI

     Skład portfela i sposób jego działania opisany został tutaj. Po szczegóły odsyłam do tego właśnie wpisu.

    Wykresy dla strategii GEM bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca. Na dzień 31.05.2021 pozostajemy w okresie 6 miesięcznym przy ETF-ie na rynek amerykański, a w okresie 12 miesięcznym przy ETF-ie na rynek krajów rozwijających się.

Wykres dla 6 miesięcznego interwału:

Oraz dla interwału 12 miesięcznego:

      Spójrzmy więc na wyniki całego portfela oraz poszczególnych aktywów po miesiącu kwietniu.

     Cały portfel w kwietniu odnotował 0,64% zysku. Najlepiej w tym miesiącu poradziły sobie metale szlachetne i to one wyciągnęły cały portfel niewiele ponad kreskę.

Poniżej dodatkowo tabelka podsumowująca kolejne miesiące pracy portfela:

Wagi poszczególnych aktywów prezentują się na koniec maja jak na poniższym diagramie:

     Kolejny miesiąc zwiększania udziału metali szlachetnych kosztem akcji. Obligacje na stałym, stabilnym poziomie. Poniżej tabelka kolejnych miesięcy dla zaproponowanego przeze mnie benchmarku:

Poniżej tabelka kolejnych miesięcy dla benchmarku:

     Kolejny miesiąc lepszy dla benchmarku w stosunku do mojego portfela. Główną przyczyną jest słabsza postawa rynków wschodzących, które mam kupione wedle strategii GEM, a które to rynki w składzie globalnego ETF-a akcyjnego, który jest wzorem dla mojej części akcyjnej, zajmują tylko małą część.

Razem wynik nowego benchmarku od 30.11.2021 do 31.05.2021:         7,48%

Razem wynik portfela dzieci od 30.11.2021 do 31.05.2021:                    6,39%

      W zakładce portfel dzieci znajdziecie uaktualnienie na podstawie niniejszego wpisu.

PORTFEL DŁUGOTERMINOWY

      Dla przypomnienia diagram obrazujący skład tego portfela poniżej oraz szczegóły samej budowy portfela tutaj:

Cześć aktywna   

     Zacznijmy od części aktywnej, gdzie pieniądze lokuję na takich samych zasadach jak w przypadku portfela dzieci w oparciu o strategię GEM. Jak już napisałem wyżej w maju nie dokonywałem w tej części portfela żadnych zmian. Wyniki części aktywnej portfela długoterminowego przedstawiam w poniższej tabelce:

    Kolejny słaby miesiąc, co zawdzięczamy głównie umocnieniu się złotówki w stosunku do głównych walut jak EUR i USD. Same ETF-y odnotowały nawet lekkie wzrosty, ale niestety nie były one większe od spadków kursów walut, w których notowane są fundusze.

Cześć pasywna

     Jak pamiętacie ta część portfela nie wymaga ode mnie żadnej pracy aż do momentu kolejnego rebalancingu, który nastąpi zapewne pod koniec roku. Wyniki dla części pasywnej przedstawiam w tabelce poniżej:

    Tak jak w przypadku portfela dzieci tutaj również za uszy wynik wyciągnęły metale szlachetne. W dalszym ciągu słabiej radzą sobie akcje, ale jest to spowodowane raczej siłą naszej waluty niż słabością globalnych rynków. Myślę jednak, że NBP nie pozwoli już na dalsze umacnianie się złotówki, więc liczę po cichu w kolejnych miesiącach na lepsze wyniki zarówno rynków wschodzących jak i rozwiniętych. Na koniec porównanie z benchmarkiem. Oto ono:

    Powyższe ogólne wyniki odnoszą się do całości portfela – jego części pasywnej oraz części aktywnej. Na chwilę obecną zarówno portfel jak i jego benchmark zachowują się bardzo podobnie. Różnice są pomijalne.

Należy się Wam również małe sprostowanie, bo niewielkiej zmianie uległy kwietniowe wyniki benchmarku. Jest to spowodowane błędem, który wynikał z moich błędnych obliczeń. Źle przepisałem notowania i stąd zmiana kwietniowych rezultatów z -0,20% na -0,12%.

PORTFEL OFENSYWNY

     Dla przypomnienia w oparciu o jakie strategie dokonuję transakcji w tym portfelu odsyłam do opisu tutaj i tutaj. Przejdźmy zatem do opisu poszczególnych strategii i zobaczmy jak się spisały w kwietniu.

Strategia AEM

    Na początku skład portfela w ostatnim dniu miesiąca przed zmianami wygenerowanymi przez program SystemTrader. Wpisane wartości są cenami na zakończenie sesji 31.05. jakie osiągnęły poszczególne spółki.

     Jak już wspomniałem na wstępie był to niezwykle udany miesiąc dla naszej giełdy. Odzwierciedleniem tego faktu jest zachowanie się tej części portfela. Sama strategia AEM w maju dała stopę zwrotu w okolicach 10%. Myślę, że w kolejnych miesiącach ciężko będzie ten wynik powtórzyć. Dzięki tak dobrej postawie naszego rynku na miesiąc czerwiec system wygenerował sporo sygnałów kupna, co spowodowało, że obecne zaangażowanie tej części portfela w akcje to około 80%, a jedynie 20% pozostaje w formie gotówki, którą będę dokonywał transakcji w oparciu o strategię RSI.

Oto sygnały wygenerowane na nowy skład portfela:

Na początku dwie małe uwagi:

  • System generował sygnały na czerwiec w oparciu o inny zestaw danych. W poprzednich miesiącach korzystałem z danych pobieranych ze strony stooq.pl. Autor dał jednak możliwość pobierania danych z bardziej wiarygodnego źródła, więc od czerwca sygnały generowane będą w oparciu o nową bazę danych. Stąd mogą zaistnieć różnice w wysokości dostępnego kapitału czy w sygnałach w poprzedzających miesiącach.
  • Ilość kupowanych/sprzedawanych akcji może się nieznacznie różnić ze względu na rzeczywistą ilość dostępnego kapitału, a teoretyczną jego ilość w oparciu o generowane sygnały przez system. Różnice wynikają z rzeczywistych transakcji dokonywanych na giełdzie, gdzie ceny kupna/sprzedaży mogą się różnić od teoretycznych sygnałów wygenerowanych przez program. Dodatkowo ilość kapitału może być mniejsza lub większa w zależności od wyników uzyskanych w danym miesiącu z transakcji dokonanych w oparciu o strategię RSI.

   Dnia 01.06. pożegnaliśmy więc wszystkie posiadane akcje Esotiq, CCC, Forte, Introl (spółki tej w ogóle system nie sugerowałby kupować w miesiącu poprzednim, gdyby zamiast danych ze stooq’a korzystać z obecnej bazy), Ipopema, KrynicaVItamin, Marvipol oraz Stalprodukt. Jak zwykle niektóre udało się sprzedać drożej, a inne taniej niż cena zamknięcia z dnia poprzedniego.

     Do naszego portfela trafić miało natomiast sporo nowych firm. Dokupić miałem akcje OncoArendi, Astarty, Mirbudu i Mercora. Tego ostatniego do dnia dzisiejszego nie udało mi się kupić, ale zlecenie na zakup po 18,10 PLN/akcja wisi na giełdzie i mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować. Obecna cena znacząco odbiega od sygnału, więc wolę poczekać lub ewentualnie w ogóle nie wykonać sygnału. Pełna lista dokonanych transakcji poniżej, gdzie w drugiej kolumnie wpisałem ilość walorów jaką kupiłem, lub zamierzam kupić:

       Wynik brutto tej części portfela ofensywnego na koniec maja to 2218,92 PLN co daje stopę zwrotu 9,92% m/m. 

       Na koniec skład portfela w dniu 01.06.2021 z cenami, albo zamknięcia z końca maja, albo z cenami po jakich kupiłem akcje w pierwszym dniu czerwca. Poziom gotówki, która będzie używana do strategii RSI na poziomie podobnym jak w maju.

Strategia RSI

    Transakcje dokonane w maju przedstawiam w poniższej tabelce. W pierwszym wierszu przeniesiona z poprzedniego miesiąca transakcja na ETF na rynek japoński, która zakończyła się właśnie w maju. Dodatkowo wciąż nie zakończyły się transakcje na akcjach PEP oraz DECORA więc do tabelki wpisane są ceny na zamknięciu z dnia 31.05.2021.

     Jak widać strategia z nawiązka odrobiła stratę z poprzedniego miesiąca (zysk 291,95 PLN m/m – 3,90% stopa zwrotu. W obecnym miesiącu będę dysponował podobnym budżetem co w maju, aczkolwiek ze względu na małą hossę na naszej giełdzie strategia ta obecnie nie generuje zbyt dużej ilości sygnałów.

Strategia fundamentalna

    Na początek tabelka z wartością portfela na koniec miesiąca uwzględniająca ceny walorów jakie osiągnęły na zamknięciu dnia 31.05.2021:

     Bardzo dobry miesiąc również dla tej części portfela ofensywnego. Poza Herkulesem pozostałe spółki dały trochę zarobić. Ta część portfela osiągnęła zysk w wysokości 519,78 PLN co przekłada się na 12,17% stopy zwrotu.

Skanowanie rynku w poszukiwaniu kolejnych sygnałów kupna/sprzedaży uruchomiłem po sesji dnia 31.05.2021:

    Z listy zniknął Marvipol oraz Lotos, więc na sesji dnia 01.06. sprzedałem obie spółki. Marvipol nie załapał się do rankingu ze względu na zwiększenie swojej wartości księgowej, co spowodowało, że nie zmieścił się do 30% spółek o najniższym wskaźniku oraz ze względu na pogorszenie się wskaźnika F-Score (obecnie 6, a więc poniżej minimalnej wymaganej wartości 7). Lotos ze względu na zwiększenie wartości księgowej. Do portfela trafiły zamiast tego spółki BIOTON oraz POZBUD. Innych spółek nie wybrałem z różnych powodów. Głównie przez ich brak w bazie XTB (Transpol, Izostal, Drozapol), ale również ze względu na już posiadane walory o podobnej charakterystyce (Stalprodukt, Agroton) lub ze względu na planowane wycofanie z giełdy (Ropczyce). Skład portfela po zakupach wygląda następująco:

WYNIKI PORTFELA OFENSYWNEGO

Benchmarkiem dla mojego portfela ofensywnego jest indeks WIG obejmujący zasięgiem całą naszą giełdę. Oto jego wyniki w tym miesiącu oraz we wszystkich poprzednich:

Dla porównania wszystkie 3 części portfela ofensywnego. Oto one:

    Uaktualnienie wyników znajdziecie również w odpowiedniej zakładce na górze strony.

   W maju portfel ofensywny pobił benchmark o ponad 2 p.p. Od lutego cały portfel osiągnął całkiem fajną stopę zwrotu w wysokości 21,41%. Zapewne w kolejnych miesiącach przyjdzie gorszy okres, ale zawsze „fajniej” jest notować straty i móc pokrywać je z wcześniejszych zysków 😊

   Za tydzień zapraszam wszystkich na wpis o wyborze konta maklerskiego, gdzie postaram się przybliżyć Wam na co, moim zdaniem, zwracać uwagę przy wyborze dostawy usług maklerskich. Nie zawsze najniższe koszty powinny być dla nas priorytetem.

Do zobaczenia!

1 thought on “Wyniki portfeli inwestycyjnych. Maj 2021”

  1. Polecam sprzedać część i kupić obecnie w dołku INVENTION. Jak ruszy budowa szpitala za max 2 miesiące i przebiją 1 pln ba zwiększonych wolumenach to będzie atak na majowy 2020 szyt 2,94 zl.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close